Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Elevråd

Elevråd

I syfte att stimulera Nyhamnsskolans elevers inflytande över sin arbetsmiljö finns klassråd och elevråd som arbetar bland annat med att främja likabehandling.

Småskolans elevråd är ett bra sätt att träna barnen i att vara med och ta ansvar och kunna påverka.

Under klassråden får barnen ta upp saker som de vill lyfta på elevrådet. Då utses också två representanter som ska föra klassens talan. Beroende på vad som tas upp på elevrådet så hjälper de vuxna barnen att få svar på frågor, åsikter och önskemål. Ibland får man skicka ärendena vidare till skolledning eller politiker.

"Vi som sitter i elevrådet har blivit framröstade av våra klasskompisar för att vi har åsikter och vågar prata. Vi träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar om vad vi tycker ska förbättras. Innan vi kommer till elevrådet har alla haft klassråd och skrivit ner vad klassen tycker att vi ska ta upp på elevrådet. Under hösten har vi diskuterat bland annat om mattider och mat, utemiljö, regler och städning. Det är mycket som kommit i uppfyllelse till exempel som ny linbana men det finns fortfarande saker kvar som fotbollsnät. Vi tycker att det är bra att elevrådet finns för saker som vi elever tycker är viktiga förbättras" / Elevrådet 4-6

Elevrådet i åk 7-9 är mycket aktivt och deltar i flera aktiviteter på skolan. Ansvarig personal för elevrådet åk 7-9 är Lucia Sclavo. Elevrådet träffas regelbundet och drivs av ordförande.

Elevskyddsombuden arbetar med elevernas arbetsmiljö och har möten med skyddsombud och skolledning en gång i månaden. De deltar även vid den årliga skyddsronden.

Sidan uppdaterad 27 november 2017

Kontakt

  • Nyhamnsskolan
    042-33 76 30

    Eleshultsvägen 24
    263 76 Nyhamnsläge