Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Förskoleklass

Förskoleklass

Förskoleklassen ingår som en del i grundskolan och planeras utifrån samma styrdokument, Lgr11. Syftet är att stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassen fungerar som en trygg bro mellan förskola och skola. På Nyhamnskolan är vi nu två förskoleklasser med egna klassrum som finns i samma lokaler som åk 1 och fritids. Vi ingår i arbetslag F-3 som har ett nära samarbete mellan årskurserna.

I förskoleklassen på Nyhamnskolan värderar vi:
• Väl fungerande inskolning – ”Utekul”
• Lärande lek
• Språk- och matematikinspirerande miljö
• Vår vackra närmiljö – regelbunden utepedagogik
• Värdegrundsarbete

Vi som arbetar i förskoleklass:
Boel Åkerblom
Isabelle Nystedt

Sidan uppdaterad 17 april 2018

Kontakt