Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Forum för samverkan

Forum för samverkan

Skolan samverkar på olika sätt för att främja förståelse och lärande. Det är viktigt att ha flera olika samarbetsmöjligheter för att utveckla verksamheten.

Vi lägger stort fokus att samverka kring till exempel övergångar mellan förskola och skola men också mellan grundskola och gymnasium.

Nyhamnsskolan har ingen praoverksamhet. Istället samverkar vi med närsamhälle och arbetsliv på andra sätt.

Samverkan med föräldrar

Ett fungerande samarbete mellan skola och föräldrar är viktigt för att skapa en framgångsrik skola och bra förutsättningar för eleven. För oss är föräldrarna en oerhört viktig resurs i barnens skolgång.

Föräldramöte

Minst en gång per termin kallar ansvarig pedagog till föräldramöte för klassen. Då får du information om terminens arbete, nyheter kring skolan och möjlighet att ställa frågor och diskutera med andra föräldrar.

Föräldrasamverkansmöte

På föräldramötet utser varje klass två föräldrarepresentanter. Samma sker på förskolan. Skolan och förskolorna har ett föräldrasamverkansmöte per termin. Med på mötet är skolledningen, personal och föräldrarepresentanter. Här tas övergripande frågor upp kring skola och utbildning.

Föräldrasamverkansmöte 6 april 2017

Sidan uppdaterad 17 mars 2017

Kontakt

  • Nyhamnsskolan
    042-33 76 30

    Eleshultsvägen 24
    263 76 Nyhamnsläge