Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Fritidshem

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan i balansen mellan trygghet och utmaning, där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Vi vill ta vara på elevernas nyfikenhet och erbjuda en meningsfull fritid.

Nyhamnsskolans_fritidshem

Tidigare under skoldagen möter barnen flera av fritidshemmets pedagoger i de planerade rastaktiviteterna. De har startats för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

På Nyhamnsskolans fritids kan barnen välja aktiviteter i olika rum, för en balans mellan intensiv rörelse och fokuserat undersökande eller hantverk. Vi eftersträvar också en balans mellan planerade aktiviteter och fri lek. Genom leken och olika spel utvecklas bland annat den sociala förmågan. När barnen initierar olika aktiviteter kan pedagogerna se och ta till vara på de lärtillfällen som uppstår.

Vi har en fullutrustad slöjdsal, med behörig slöjdlärare, och fritidsgympa med behöriga idrottslärare, som borgar för säkerheten i aktiviteterna som barnen väljer tillsammans. Delaktigheten och möjligheten att påverka är stor på fritids!

Vi är mycket ute. På Nyhamnsskolan har vi nära till naturen, med strandängar och skogspartier inom ett par hundra meter. Även på skolgården, med olika lekplatser, gröna rum och en multiarena.

Fritids erbjuder morgonomsorg från 6.30 och har efter den ordinarie skoldagen öppet till 18.

Se filmen om kommunens fritidshem på YouTube!

Sidan uppdaterad 29 maj 2017

Kontakt

 • Nyhamnsskolan
  042 - 33 76 30

  Eleshultsvägen 24
  263 76 Nyhamnsläge

  Fritidshem F-2 A (Fjärilen)
  042-33 76 40

  Fritidshem F-2 B (Äpplet)
  042-33 76 41

  Fritidshem 3-6 (Labyrinten)
  042-33-76 45