Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Trygghetsteamet

Trygghetsteamet

Nyhamnsskolans trygghetsteam arbetar utifrån vår likabehandlingsplan med målet att skapa trygghet och trivsel för alla.

Teamet träffas regelbundet och består av personal från skolans alla arbetslag, rektorer och representanter från elevhälsoteamet.
Ärenden som lyfts utreds av teamet tillsammans med personal och elever.

 

Nyhamnsskolans arbete mot kränkande behandling

Skolan och våra förskolor har likabehandlingsplaner med rutiner mot mobbing och kränkande behandling. I planen förtydligas begreppen, och hur vi gör vid misstanke om mobbing och kränkande behandling (utredning och åtgärder), vem som har ansvar samt råd om hur man ska gå till väga om man misstänker att någon far illa. Till likabehandlingsplanen finns årliga handlingsplaner som varje arbetslag upprättar. Dessa handlingsplanerna utvärderas och analyseras varje år.

I Nyhamnsskolans systematiska arbete mot mobbing och kränkande behandling ingår kartläggning varje termin kring elevers trygghet och trivsel. Arbetslagen arbetar tillsammans med skolans trygghetsteam med analys och åtgärder utifrån vad som fram i kartläggningen. Trygghetsteamet består av personal från elevhälsa, alla arbetslag och rektor. De arbetar utifrån likabehandlingsplanen med utredningar och åtgärder mot mobbing och kränkande behandling.

Sidan uppdaterad 6 april 2017

Kontakt

  • Nyhamnsskolan
    042-33 76 30

    Eleshultsvägen 24
    263 76 Nyhamnsläge