Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Nyhamnsskolan Vår verksamhet

Vår verksamhet

Nyhamnsskolan består av en grundskola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs nio och två förskolor, Eleshult och Strandbacken. Vi har totalt cirka 380 skolelever och 80 barn i förskolorna i Nyhamnsläge.

Eleshults förskola består av fyra avdelningar, två för de yngre barnen och två för de äldre barnen. Huset är alldeles nybyggt och verksamheten flyttade in under hösten 2016. Närområdet med bibliotek, lekplatser och natur ger upplevelser även utanför förskolans område.

Nyhamnsskolan består av tre byggnader. Småskolan där våra yngsta barn går huserar även fritidshemmen och våra slöjdsalar. I estethuset är våra skolelever kreativa med bild och musik och i vår stora byggnad går elever i årskurs 2-9. Förutom alla lektionssalar har skolan en stor idrottshall, hemkunskapssal, no-salar och bibliotek. Cirka 50 pedagoger arbetar dagligen med att skapa trygghet, trivsel och arbetsglädje.

Sidan uppdaterad 19 mars 2018

Kontakt

  • Nyhamnsskolan
    042-33 76 30

    Eleshultsvägen 24
    263 76 Nyhamnsläge