Höganäs - väl värt att investera i
Höganäs kommun
Start Invånare Utbildning och förskola Grundskola Särskild undervisningsgrupp Lotsen och Kompassen

Särskild undervisningsgrupp Lotsen och Kompassen

Lotsen och Kompassen är Höganäs kommuns särskilda undervisningsgrupp för elever med behov i årskurs 3-9. Vi erbjuder den enskilde eleven en god inlärningsmiljö tillsammans med kunnig pedagogisk personal.

Vi ger eleven möjlighet att bryta gamla mönster och att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Lotsen och Kompassen lägger stor vikt vid samarbete med elevens hemskola, eftersom eleven fortfarande tillhör sin skolklass. En placering på Lotsen/Kompassen innebär, för dig som förälder, ett nära samarbete med personalen mot samma mål.  

Ansökan

Elevens rektor, i samråd med vårdnadshavare ansöker om plats. Till ansökan bifogas dokumentation med en fördjupad utredning om elevens situation, samt vilket uppdrag Lotsen/Kompassen har. Ansökan lämnas till verksamhetens enhetschef som inom 30 dagar beslutar om placering eller avslag.

Vi arbetar med
 • Social träning som syftar till att ge eleven det som eleven behöver för att fungera och vara en del i samhället.
 • Lösningsfokus, vilket innebär att vi arbetar med att stärka det som fungerar för varje elev.
 • Undervisning med mycket vuxenstöd, i enlighet med kurs- och läroplanen.
 • Individuellt planerat arbete för varje elev, som i mesta möjliga mån baseras på hemklassens.
 • Enskilda samtal med varje elev där vi diskuterar hur veckan har varit, hur eleven mår och vilka eventuella mål som uppnåtts.
 • Ett nära samarbete med hemmet, hemskolans mentor, rektor och lärare med syfte att eleven skall följa hemskolans undervisning, samt underlätta elevens utskolning tillbaka till hemskolan.
Våra mål
 • Eleven ska nå kunskapskraven.
 • Eleven ska få individanpassad social träning.
 • Eleven ska tillbaka till sin ordinarie skola - sin så kallade hemskola.

Sidan uppdaterad 5 juli 2018

Kontakt

 • Höganäs servicecenter
  Telefon 042-33 71 00

  Skicka meddelande till kommunen

  Telefontid
  Måndag-fredag 08.00 - 16.00

  Öppettider
  Måndag-fredag 08.00 - 17.00

  Besöks- och postadress
  Stadshuset, Centralgatan 20 i Höganäs

  Mer information