Höganäs - väl värt att investera i
Start Kullagymnasiet Start Internationalisering

Internationalisering

Att reflektera över både det bekanta och främmande utmanar vårt tänkande och vidgar våra vyer. På Kullagymnasiet sker detta genom olika former av internationella projekt. Vi arbetar målmedvetet med internationella och globala frågor.

Kullagymnasiet bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete för att vi tror och vet att det främjar utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Internationellt fokus och ett globalt tänkande är en viktig del av ett hållbart lärande.

Hållbar utveckling finns alltid med som en väsentlig del av Kullagymnasiets internationella projekt. Att spegla sig själv i mötet med andra kulturer och att få personliga kontakter i andra länder ökar insikten och förståelsen för globala utvecklingsfrågor.

Du får möjlighet att knyta internationella kontakter för att öka din förståelse för andra människor och kulturer. Detta leder till större gemenskap på Kullagymnasiet och att du växer som människa. Vår verksamhet präglas av långsiktighet. De kontakter vi skapar idag, skapar vi för framtiden - för dig. 

Sidan uppdaterad 17 april 2018

Kontakt

  • Boel Andersson
    Lärare och internationell samordnare
    042-33 73 01, 33 73 03