Höganäs - väl värt att investera i
Start Kullagymnasiet Start Internationalisering

Internationalisering

Att både hemma och borta möta det okända utmanar vårt tänkande och vidgar våra vyer. På Kullagymnasiet sker detta genom olika former av aktiviteter av internationell karaktär. Vi arbetar målmedvetet med internationella och globala frågor.

Kullagymnasiet bedriver ett aktivt internationaliseringsarbete för att vi tror och vet att det främjar utbildningens kvalitet samt förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden. Internationellt fokus och ett globalt tänkande är en viktig del av ett hållbart lärande.

Hållbar utveckling finns alltid med som en väsentlig del av Kullagymnasiets internationella projekt. Att spegla sig själv i mötet med andra kulturer och att få personliga kontakter i andra länder ökar insikten och förståelsen för globala utvecklingsfrågor.

Kullagymnasiet har flera utbyten till länder som Tyskland, Kina och Tanzania. Dessa utbyten eller de internationella projekten kopplas till olika teman och infallsvinklar beroende på kurser och program.

Du får möjlighet att knyta kontakter för att öka din förståelse för andra människor och kulturer. Detta leder till större gemenskap på Kullagymnasiet och att du växer som människa. Vår verksamhet präglas av långsiktighet. De kontakter vi skapar idag, skapar vi för framtiden - för dig. 

Sidan uppdaterad 20 september 2017

Kontakt

  • Boel Andersson
    Lärare och internationell samordnare
    042-33 73 01, 33 73 03