Föreläsning - Psykisk ohälsa

  • 4 oktober 2022
  • 18.30 - 20.30
  • Viken, Vikens Hemgård, Hemgårdsvägen 6

Läkaren Ulf Hallgårde föreläser om stressbetingad psykisk ohälsa.

Ulf berättar om vilka verktyg som kan användas för att arbeta sig igenom denna typen av mående.

Pris: 80 kronor

Kontakt

Namn:

Vikens Föreläsningsförening
Till toppen