Valborg i Höganäs hamn

Valbogsbrasa. fotografi
  • 30 april 2023
  • 19.00 - 22.00
  • Höganäs hamn

Höganäs manskör sjunger traditionsenligt in våren

Tal av kommunalråd Péter Kovács

Pris: Fri entré

Kontakt

Namn:

Kultur- och fritidsförvaltning
Till toppen