Midsommarfirande vid Kvickbadet

midsommarstång. fotografi
  • 23 juni 2023
  • 14.00 - 17.00
  • Höganäs, Gräsmattan vid Kvickbadet
  • Barn och ungdom
  • Dans
  • Kultur
  • Musik

Dansa in sommaren till levande musik runt midsommarstången.

Vi startar firandet med att gemensamt klä midsommarstången klockan 12.00.

Pris: Gratis

Kontakt

Namn:

Höganäs byförening