VAD INNEBÄR DEN NYA HÅLLBARHETSLAGEN CSRD?

Kråkor på gatulampor. Fotografi.
  • 30 januari 2024
  • 17.00 - 19.30
  • Höganäs, Företagarna, Storgatan 62B
  • Företagande

Och hur drar du nytta affärsmässiga fördelar som ett litet företag? Välkomna till ett uppföljande event för en hållbar framtid hos Företagarna Höganäs.

Vi har bjudit in Eva Vati, specialist i hållbarhetsfrågor, hennes företag Vati of Sweden utbildar och hjälper företag att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Den 1 januari 2024 börjar CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) tillämpas. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens påverkan på sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivets krav på hållbarhetsrapporteringen fyller flera syften; som att styra in kapital mot hållbara investeringar, att skapa fördelar för enskilda företag mfl.

Berörs du som litet eller medelstort företag?

Kraven i regelverket börjar gälla för olika företagskategorier vid olika tidpunkter med start den 1 januari 2024. Även om riktigt små företag inte omfattas av lagen, så kommer deras kunder ställa krav, eftersom de måste redovisa öppet hur de kontrollerar sina leverantörer.
Särskilt som litet producerande företag blir det mycket viktigt att visa på hur man jobbar med hållbarhet och klimat. Risken är annars stor att man inte kvalificerar sig för upphandlingar och då tappar affärer.

Särskilt små företagare är extra sårbara.

Anmälan sker enast den 15 januari 2024.

Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i Företagarna, gäster vid AST-hubben i Höganäs den 15 septembe 2023 samt företag som skrivit under Höganäs kommuns hållbarhetsavtal.Övriga företag 350 kronor

Kontakt

Namn:

Linus Svensson