Nyheter – Höganäs kommun

  • Höganäs kommun vill att Nimis lever vidare

    Konstverken Nimis och Arx är skapade för och på stranden på Östra Kullaberg i Höganäs kommun av nyss avlidne Lars Vilks. Höganäs kommun har framfört ett önskemå...
  • Höganäs kommun upprättar koldioxidbudget

    Höganäs kommun har beräknat det utsläppsutrymme som vi har kvar för att efterleva parisavtalets mål; vår koldioxidbudget. Beräkningarna visar att utsläppen måst...