Nyheter – Höganäs kommun

 • Nya renhållningstaxor från 1 april 2021

  Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari att anta NSR:s föreslagna renhållningstaxa. Det innebär nya taxor i Höganäs kommun från den 1 april.
 • Rapport från kommunfullmäktige 25 februari 2021

  Februari månads kommunfullmäktige behandlade ärenden som borgensram, detaljplan och renhållningstaxa. Men det innebar också ett eldprov för den nya digitala tek...
 • Framtiden lägger till i Höganäs hamn

  Nu är det klart med etablering av hotell i Höganäs hamn! Att Höganäs kommun har stora visioner för framtiden är inget nytt. Kommunen arbetar aktivt för att vara...
 • Resultat av avloppsmätningar 2020

  Under hösten 2020 togs prov på avloppsvattnet i det kommunala ledningsnätet, detta eftersom vi vill få en lägesbild gällande förekomsten av droger. Avloppsmätni...
Till toppen