Nyheter – Höganäs kommun

  • Höganäs kommun upprättar koldioxidbudget

    Höganäs kommun har beräknat det utsläppsutrymme som vi har kvar för att efterleva parisavtalets mål; vår koldioxidbudget. Beräkningarna visar att utsläppen måst...