Nyheter – Höganäs kommun

  • Pridesgatans ommålning blir permanent

    Dessutom kommer pridefestivalen, som arrangerades i Höganäs för första gången förra året, bli ett återkommande evenemang. Det beslutade kommunstyrelsen nyligen.
  • Höganäs nominerad till årets kvalitetskommun

    Höganäs har chansen att utnämnas till Sveriges kvalitetskommun 2023! Kommunen är en av fyra kandidater till utmärkelsen som delas ut på en nationell kvalitetsmä...
  • Anmälan enligt lex Sarah till IVO

    Höganäs kommun har gjort en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta efter att sekretessbelagda handlingar har lämnats ut til...
Till toppen