Nyheter – Höganäs kommun

 • Granskning detaljplan för Blå hallen

  Detaljplanen för Röret 10 med flera (Blå hallen) i Höganäs är ute på granskning som pågår fram till 19 juni. Det innebär att du som invånare har rätt att lämna...
 • Sommarträning på Kvickbadet

  Äntligen är sommarträningen som är gratis för alla på Kvickbadet tillbaka! Denna sommar erbjuder vi fler träningsformer och pass än tidigare. Vi har dessutom sp...
 • Samråd för detaljplan Röret Östra

  Detaljplanen för Röret Östra är nu ute på samråd. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om förslaget. Samrådet pågår fram till den 26 j...
 • Samråd om reservatsbildning Lerbergsskogen

  Ett förslag till reservatsbildning Lerbergsskogen har tagits fram och nu går vi in i samråd som pågår fram till 30 juni. Det innebär att du som invånare har rät...
 • Tillfälligt utegym flyttar till Nyhamnsläge

  Sedan mars månad har Höganäs kommun hyrt ett tillfälligt utegym för att undersöka vilka placeringar typer av maskiner som uppskattas av invånarna. Den 23 maj fl...
 • Vinnarna korade vid Årets Företagarfest

  Torsdagen den 16 maj hölls Årets Företagsfest på Tivolihuset, ett samarrangemang mellan Företagarna och Höganäs kommun för att uppmärksamma Kullahalvöns företag...
 • Sommarpark i Viken centrum

  Nu slår vi upp portarna för sommarparken i Viken där macken tidigare låg. Men den är ju inte klar tänker kanske du? Just det är tanken, vi skapar den tillsamman...
 • Vi öppnar eget korttidsboende för unga

  Höganäs kommun kommer att öppna ett eget korttidsboende för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Renoveringen av fastigheten, som tidigare varit Väsby fö...
 • Nu vill vi ha din nominering

  Har du stött på någon i kommunen som du tycker har utmärkt sig eller skapat ett positivt intryck? Då kan du nominera en medarbetare eller ett arbetslag till Åre...
 • Ny parkeringsyta och bussdepå på Tornlyckan

  På Litteraturvägen kommer det iordningställas en ny parkeringsyta för personbilar och en ny bussdepå för kollektivtrafik-bussar. Under vecka 20 påbörjas arbetet...
 • Förslag om ny byggnad för gymnasiet

  Frågan om en ny gymnasieskola i Höganäs centrum har diskuterats och utretts under en tid. Utbildningsnämnden beslutade under ett extrainsatt möte i början av ma...
 • Eldning av trädgårdsavfall - vad gäller nu?

  Under april 2024 informerade Naturvårdsverket om en ny EU-förordning som gör det olagligt att elda trädgårdsavfall. Kommunen har redan 2020 anpassat de lokala a...
 • Informationsträff med Skånetrafiken

  Under maj månad kommer Höganäs kommun och Skånetrafiken anordna två stycken informationsträffar om att resa i kollektivtrafiken.
 • Sök plats i allmän förskola

  Alla barn i förskoleålder har rätt till 15 timmars gratis förskola i veckan. I Höganäs finns lediga platser på flera av förskolorna och det är enkelt att ansöka...