Nyheter – Höganäs kommun

 • Höganäs ska samarbeta med Familjefridscentrum

  Helsingborgs stad ska inrätta ett Familjefridscentrum som kommer att samarbeta med kommuner inom Familjen Helsingborg. Även Höganäs planerar att ingå i nätverke...
 • Avtal med Maria Skåne Nordväst förlängs inte

  De senaste åren har Fyren Öppenvård och Vuxenenheten utvecklats. De har byggt upp tidiga och förebyggande insatser för ungdomar med missbruk och deras anhöriga....
 • Nytt ombud till Skånetrafiken i Höganäs

  Sedan det regionala beslutet togs att biljettförsäljning skulle upphöra på Skånetrafikens regionsbussar har Höganäs kommun arbetat för att finna ett möjligt omb...
 • Beslut om gymnasieskola

  Under torsdagens möte i kommunfullmäktige fattades beslut om att en ny byggnad för gymnasiestudier ska byggas i Höganäs. Placeringen ska vara central i närheten...
 • Historisk plats funnen på Kullahalvön

  I Bräcke har Höganäs kommun hittat Bräcke Offerkälla. Det är en historisk plats som står skriven i Carl von Linnés resor genom Sverige och som varit försvunnen...
 • Ändrade tömningstider midsommarveckan

  NSR informerar om ändrade tömningstider av avfall under midsommarveckan. Här kan du ta reda på vilken ny tid ditt avfall hämtas.
 • Samråd ändring av 40 detaljplaner

  Kommunen har tagit fram förslag för övertagande av huvudmannaskap (skötsel och förvaltning) av allmänna platser i Jonstorp, Svanshall och Rekekroken. Det är 40...