Fint resultat för Höganäs i Region Skånes folkhälsorapport

Att investera i fysisk aktivitet är ett vinnande koncept! Idag kom resultatet av Region Skånes folkhälsoenkät som skickades ut under hösten 2019. Rapporten visar att Höganäs ligger över regionsnittet på många av parametrarna.

Resultatet blir nu ett viktigt underlag för Höganäs kommun att arbeta vidare med.

– Det som händer nu är att vi gör en djupdykning i de här siffrorna och tänker till kring hur vi ska agera. Det är aldrig för tidigt att påbörja det preventiva arbetet, säger Emma Nilsson, fritidschef i Höganäs kommun.

Var tionde skåning (107 300 personer) i åldern 18-84 år erbjöds att delta i folkhälsoenkäten 2019, vilket gör detta till den största skånska folkhälsoenkäten någonsin. Totalt 42 564 personer tog sig tid att besvara enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 44 %.

Du kan ta del av folkhälsorapporten i sin helhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: