Höganäs kommuns skolor bäst i Skåne

I Lärarförbundets ranking "Bästa skolkommun 2020" placerar sig Höganäs kommun i topp i Skåne och på plats 11 i Sverige. - Det är mycket glädjande siffror och ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med skolan i Höganäs kommun, säger Liselotte Herrlin, utbildningschef.

Det är nittonde året i rad som Lärarförbundet släpper rankingen för "bästa skolkommunen". Den baseras på tio olika kvalitetskriterier, som vägs samman till ett index.

Det är här som Höganäs kommun i år gör ett riktigt bra resultat, genom att gå från plats 79 till plats 11 i den totala sammanräkningen.

- Det är våra skickliga och engagerade lärare och ledare som starkt bidrar till vårt resultat, säger Liselotte Herrlin, utbildningschef.

Pia Möller (M), ordförande i utbildningsnämnden, instämmer:

- Vi har en effektiv organisation som ser till att hålla en hög kvalitet, säger Pia Möller. Alla arbetar tillsammans mot samma mål: Att stärka skolans bredd och spets.

När det gäller kriterier som resurser till undervisning, utbildade lärare och lärartäthet har kommunen höjt sig jämfört med 2019. Men den största förbättringen rör kategorin "friska lärare", där kommunen har gått från plats 246 till fjortonde bästa i landet.

Andra kategorier där kommunen har höjt sig jämfört med tidigare år är andelen barn i förskola och andelen elever som har fullföljt en gymnasieutbildning.

- Höganäs kommun har alltid legat bra till i skolsammanhang. Vi hade en nedgång i rankingen förra året, men nu är vi tillbaka där vi ska vara: I den absoluta toppen. Det är riktigt glädjande och en stark indikation på att vi är på rätt väg, avslutar Liselotte Herrlin och Pia Möller.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: