Höganäs kommun är billigast i Skåne för bostadsrätts- och hyresrättsföreningar

Nils Holgersson-rapporten 2020 utropar Höganäs kommun som billigast i Skåne och nionde billigaste i Sverige när det gäller tjänster som värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning. Det är 25:e året som denna rapport görs och Höganäs Energi och Höganäs kommun är väldigt glada över att vara en attraktiv kommun också när det gäller dessa tjänster.

Värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning tillhör nödvändiga nyttigheter i alla bostadshus. Sättet som de produceras på inverkar på de boendes komfort och på miljön i stort. Kostnaden för dem utgör i genomsnitt drygt en tredjedel av den totala boendekostnaden för flerbostadshus.

Prisskillnader mellan kommuner
Nu finns Nils Holgersson rapporten för 2020 här och enligt den är Höganäs kommun den billigaste kommunen i Skåne och den nionde billigaste kommunen i hela Sverige. I Nils Holgersson-rapporten 2020 ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Gemensamt effektivt och ansvarstagande arbete
- Det är jätteroligt att vi hamnar på första plats i Skåne och dessutom på plats 9 i hela Sverige!, säger Margareta Engkvist Björkenhall, förvaltningschef på Teknik- och fastighetsförvaltningen i Höganäs kommun. Det visar på att vi tillsammans arbetar effektivt och ansvarstagande för vår miljö och våra medborgare och i veckan fick vi i tillägg utnämningen ”Sveriges godaste dricksvatten”.

- Vi är väldigt nöjda över att vårt elnät och vår elhandel står sig så bra i konkurrens mot andra leverantörer, säger Benny Ulmestig, VD på Höganäs Energi. Det är ett långsiktigt arbete som vi bedriver och vi vill leverera de bästa tjänsterna till alla som har någon anknytning till Kullabygden. Fjärrvärme är en mycket stabil och miljövänlig uppvärmningskälla och genom ett samarbete med Höganäs AB använder vi deras spillvärme till uppvärmning i fjärrvärmenätet. Det blir en cirkulär process där allt tas tillvara. Nils Holgersson rapporten är ett bra kvitto på att vi återigen lyckas visa att vi håller låga taxor till våra invånare samtidigt som vi skapar bra resultat för våra ägare. Detta tillsammans gör oss extra stolta, avslutar Benny Ulmestig.

Den sammanlagda kostnaden för värme, varmvatten, vatten och avlopp, el och renhållning i Sverige uppgår till cirka 50 miljarder kronor varje år för hus som upplåts med hyresrätt och bostadsrätt. Inte minst kostnaderna gör att dessa frågor är viktiga för alla fastighetsägare, bostadsrättshavare och hyresgäster. 86 villor, 151 flerfamiljsbostäder samt offentliga byggnader i Höganäs kommun har fjärrvärme från Höganäs Energi och elen levereras från Höganäs Energi Handel AB, som är ett dotterbolag till Höganäs Energi. Hela Kullabygden har sitt elnät från Höganäs Energi och invånarna väljer själva bland Sveriges mer än 130 elhandelsleverantör vem som ska leverera el till dem.

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Läs hela Nils Holgersson-rapporten här. Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen