Hög trygghetskänsla i Höganäs kommun

Trygghetsmätningen 2020 visar att invånarna i Höganäs kommun känner sig tryggare och tryggare för varje år som går. En positiv trend som vi är väldigt glada över att presentera.

Enkäten som cirka 400 kommuninvånare besvarade mätte allt från hur trygg man känner sig på kvällen och hur snabbt man uppfattar att bilister kör till hur känslan av nedskräpning på våra gator är. Överlag fick Höganäs ett väldigt lågt problemindex – vilket är ett gott betyg. Höganäs är den tredje tryggaste kommunen i nordvästra Skåne.​

En känsla av trygghet hos kommunens invånare är något vi ska vara stolta över. Det tar lång tid och kräver mycket arbete för att lyckas uppnå det. Trygghetsprojektet, – ​samverkan i trygghetsfrågor med bland annat Securitas, nattvandrare och hemtjänstpersonal, är en av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom resultatet. Men även grannsamverkansområden, engagerad personal i kommunen och en särskild Höganäsanda bland invånarna ligger till grund för det fina resultatet. Utöver den här mätningen kommer vi att genomföra en trygghetsmätning bland ungdomar, eftersom svarsfrekvensen bland unga är låg i Polisens mätning. Undersökningen bland ungdomar är ett viktigt komplement och ett värdefullt sätt att få in ungas synpunkter kring tryggheten i kommunen.

De senaste tre åren har varje svar visat lite bättre. Nu sadlar vi om för 2021 för att skapa ytterligare ett lite tryggare Höganäs kommun.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen