Ny fastighet förtätar kvarteret Kolonin

Bottenvåningen kommer att inrymma 12 lägenheter för LSS-boende. På andra våningen planerar Höganäshem att bygga 24 lägenheter med inriktning student eller ungdomar upp till 25 år.

– Fastigheten blir ett förtätningsprojekt i två våningar på egen mark och i anslutning till det befintliga området. I förhållande till Kullagymnasiet, allmänna kommunikationer och nya Tornlyckeområdet kommer fastigheten få ett mycket bra läge i Höganäs, berättar Peter Kovacs, ordförande i Höganäshem.

Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande är nöjd.

– Detta är en fråga vi haft på tapeten under en längre tid och jag är därför nöjd med att vi nu har tagit det ett steg vidare för att få det på plats. Att vi dessutom kan kombinera verksamheter och koppla an till det nya Tornlyckeområdet ser jag som en styrka.

Beslutet att bevilja investeringen av en ny fastighet inom Kvarteret Kolonien längs med Långarödsvägen i Höganäs fattades av Höganäshems styrelse idag den 15 december. Samtidigt har Höganäs kommun fattat beslut om en avsiktsförklaring mellan Höganäshem och Teknik- och fastighetsförvaltningen där förvaltningen blockhyr hela bottenvåningen till LSS-verksamhet.

På andra våningen har Höganäshem som målsättning att hyran för en lägenhet ska vara under 4000 kronor i månaden. Detta innebär att bostadsytan måste vara yt-effektiva på 20 kvadratmeter och klara de handikappregler som finns. Ett gemensamt vardagsrum på andra våningen kommer därför att finnas. Lägenheterna ska inte betraktas som studentrum i korridor utan fullvärdiga lägenheter med diskmaskin och tvättmaskin.

Under höstterminen har Höganäshem tillsammans med stadsarkitekten och arkitekten haft ett samarbete med Kullagymnasiet. Eleverna på det fjärde teknikåret har varit aktiva i processen för att få in ett tydligt ungdomsperspektiv. En första genomgång är klar och bolaget kommer senare i vinter att få del av elevernas färdiga rapporter.

Ett upphandlingsunderlag ska vara klart under våren 2021 och bygget kommer förhoppningsvis igång under hösten 2021 med inflyttning hösten 2022.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen