75 % av medborgarna kan starkt rekommendera andra att flytta till Höganäs

75 procent av medborgarna i Höganäs kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 5 procent vill avråda från det. Det är ett av budskapen från de medborgare som svarat på 2020 års medborgarundersökning. Bostäder och fritidsmöjligheter lyfts fram för att Höganäs ska bli ännu mer attraktivt.

1200 slumpvist utvalda personer i åldrarna 18-84 år fick under hösten möjlighet att svara på ett antal frågor, 46 % tog chansen och delade med sig av sin syn på kommunen, kommunens verksamheter och hur möjligheterna till att vara med och påverka är.

Medborgarundersökningen består av tre delar: Nöjd regionindex som handlar om kommunen som en plats att bo och leva i, Nöjd medborgarindex som handlar om kommunens olika verksamheter samt Nöjd inflytandeindex som handlar om inflytande på kommunala beslut. Undersökningen mäter attityder och uppfattningar och är ingen brukarundersökning.

– Jag är jätteglad och nöjd över ett så starkt resultat, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande. I de sammanlagda betygen inom varje område är vi bäst eller näst bäst av de 100 kommuner som deltog. Men även om vi står oss väl i jämförelse med andra kommuner kommer vi att fortsätta arbeta för att förfina och utveckla Höganäs för våra medborgare. En av sakerna vi prioriterar under våren som kommer är att mer aktivt arbeta med inflytandefrågorna.

Bra betyg för Höganäs
Det kommersiella utbudet och kommunikationer får högst betyg av boende i Höganäs kommun när det gäller kommunen som en plats att bo på. SCB rekommenderar Höganäs att arbeta med att erbjuda fler fritidsmöjligheter och fortsätta prioritera boendet för att göra kommunen ännu mer attraktiv.

Medborgarna ger ett sammantaget högre betyg på kommunens samtliga verksamheter än vad övriga deltagande kommuner får. Vatten- och avlopp, räddningstjänst och renhållning och sophämtning är områden där invånarna är mest nöjda.

– Det blev en fin julklapp från våra medborgare. Jag är nöjd över att invånarna tar sig tid att svara så att vi vet vad vi är bra på och vad vi kan utveckla. Svaren ger oss en inriktning av vad kommuninvånarna värderar som viktigast och vilka frågor som är mest avgörande för att göra Höganäs kommun till en ännu mer attraktiv boendekommun, säger Herman Crespin, kommunchef.

Genom att fokusera på Gator och vägar, Miljöarbete samt Äldreomsorgen kan Höganäs få ett högre helhetsbetyg i Nöjd-Medborgar-Index.

Den tredje delen handlar om medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande. För samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen blev resultatet 40. NII för Höganäs kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet och ligger på 51.

Höganäs kommuns medborgarundersökning finns att läsa på https://www.hoganas.se/medborgardialog

SCB - medborgarundersökning 2020: https://www.scb.se/medborgarundersokningen-resultat Länk till annan webbplats..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen