Konsttävling på Storgatans elskåp

Våren 2021 utlyser Höganäs kommun tillsammans med Höganäs Energi en konsttävling för yrkesverksamma konstnärer. Uppdraget? Att skapa konst som ska smycka de elskåp som finns längs etapp 2 av den nya Storgatan.

Förra våren pryddes flera elskåp i centrala Höganäs med bilder från Höganäs. Nu är det alltså dags igen och tio nya elskåp ska förses med konst. Tanken är att den konstnärliga lösningen ska harmoniera med stadsrummet.

– Jag hoppas att elskåpen på Storgatan kommer lysa av konstnärlig kraft efter denna tävling. Det känns mycket roligare att ha ett konstverk på ett elskåp än vanlig trist grå färg, säger Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef i Höganäs kommun.

– Det känns jättekul att ”låna ut” kabelskåpen till det här projektet. Konsten kommer att pigga upp stadskärnan ännu mer, säger Ulf Liljefors, elnätschef på Höganäs Energi.

Yrkesverksamma konstnärer bjuds in att delta

Kommunen har skickat ut en inbjudan om att delta i tävlingen till yrkesverksamma konstnärer i bygden. Konstnärerna har fram till 1 maj på sig att skissa fram ett förslag. När förslagen kommit in utses vinnarna genom en offentlig omröstning samt av en jury med representanter från Höganäs kommun och Höganäs Energi.

Tävlingsuppgiften

Tio nya elskåp på etapp 2 av Storgatan ska folieras med konst. Den konstnärliga lösningen förväntas harmoniera med stadsrummet. Vi kan inte ge de exakta måtten eftersom storleken varierar och därför kan vi behöva konstnärens tillåtelse och hjälp med att beskära bilden utifrån vilken skåpstorlek som är lämplig för objektet. Höganäs kommun kommer, på egen bekostnad, foliera elskåpen på de angivna platserna. Vi föreslår att ni tar en vandring på Storgatan för att få en god bild av möjligheterna.

Skicka in ditt bidrag

Är du yrkesverksam konstnär och vill delta? Senast den 1 maj ska förslag/skiss vara Höganäs kommun tillhanda. Maila och skriv Tävling elskåp i ärenderaden, ref A. Sjöborg.

Du kan också skicka ditt bidrag till:
Höganäs kommun
Stadsmiljöavdelningen, ”Tävling elskåp i ärenderaden”
263 82 Höganäs

Vinnarna presenteras den 31 maj och erhåller 10 000 kronor per elskåp. När etapp 2 av Storgatan sedan är färdigbesiktigad i augusti blir det coronaanpassad vernissage med vandring mellan elskåpen.

Kontakt eller frågor

För mer information, kontakta stadsarkitekt Gunilla Sandebert eller kultur- och fritidschef Anneli Sjöborg, 042-33 71 00.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen