Resultat av avloppsmätningar 2020

Under hösten 2020 togs prov på avloppsvattnet i det kommunala ledningsnätet, detta eftersom vi vill få en lägesbild gällande förekomsten av droger. Avloppsmätningar är ett av flera sätt att följa drogutvecklingen och mätningarna ska ses som en av flera pusselbitar i det drogförebyggande arbetet.

Bakgrund

Resultatet av mätningarna ska tolkas med försiktighet och jämförelser med andra kommuner ska också göras med försiktighet. Ambitionen är att göra dessa mätningar återkommande, för att kunna följa drogutvecklingen kontinuerligt, över tid. Resultatet av mätningarna visar att:

Det förekommer droger på samtliga orter där mätningar gjorts. Dessa är:

 • Viken
 • Lerhamn, Mölle
 • Arild, Skäret, Stenedal
 • Nyhamnsläge
 • Jonstorp, Rekekroken
 • Höganäs med Mjöhult och Ingelsträde

Proven togs under ett dygn, lördag-söndag, i september, samt under ett dygn, tisdag-onsdag, i oktober. Prov tas ut 4 ggr/h under provtagningsdygnet. Analysen av avloppsvattnet har gjorts av RISE, ett statligt forskningsinstitut. De vanligast förekommande drogerna är cannabis och tramadol men även kokain, amfetamin och ecstasy förekommer, säger Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig i kommunen. Mätningen visar att kokain används främst under helgen, medan användningen av cannabis varierar – både mellan olika områden men också under vardag – helg. Resultatet på kommunnivå tyder på att Höganäs inte sticker ut, varken positivt eller negativt, jämfört med andra skånska kommuner.

Lägesbilden är framtagen för att skolan, socialförvaltningen och polisen ska kunna rikta sina insatser och resurser. Vissa insatser är redan påbörjade:

 • Revidering av kommunövergripande drogpolicy, som antas den 22 februari.
 • Samtlig elevhälsopersonal har utbildats i att upptäcka tecken på droganvändning bland unga.
 • Samtliga skolvaktmästare har utbildats i att upptäcka tecken på droganvändning bland unga.
 • Medarbetare inom kostenhet, lokalvård och fastighet har också fått denna utbildning.
 • Pedagoger och övrig personal utbildas fortlöpande under våren.
 • Inom kort ska en trygghetsmätning bland kommunens högstadieungdomar genomföras.

Föräldrar har ett stort ansvar för sina ungdomar och vid kommande föräldramöten, som sker digitalt, kommer de att få information om ”särskilda tecken” på droger och vad man ska vara uppmärksam på, säger Rebecka Hansen, ungdomssamordnare.

Vad kan du göra?

 • Har du en oro eller misstanke om att någon i din närhet använder droger, ring polisen på telefonnummer 114 14 för att få tips och råd. Träffar du på en påverkad person ute på stan eller i något annat sammanhang, ring 112. Detsamma gäller om du hittar droger eller något som verkar vara droger i en inomhus- eller utomhusmiljö. Ring 112 och stanna kvar och bevaka drogerna till dess att polispatrull anländer, eller följ de instruktioner du får.
 • Vid oro och misstankar ska du också göra en orosanmälan till socialtjänsten: Barn som far illa - hoganas.se
 • Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ögon och öron öppna, informera om och anmäla det vi ser, om vi ska vända trenden när det gäller droganvändningen och kriminaliteten som följer i dess spår.
 • Våga SE och våga AGERA!

För mer information, kontakta:

Kristina Pålsson, säkerhetsansvarig, 042-33 78 57
Rebecka Hansen, ungdomssamordnare, 042-33 72 61
Helen Alexandersson, kommunpolis, 114 14

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen