Nya renhållningstaxor från 1 april 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari att anta NSR:s föreslagna renhållningstaxa. Det innebär nya taxor i Höganäs kommun från den 1 april.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings Aktiebolag) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle.

Höganäs kommun gick med i NSR fullt ut 2020. Innan verksamheten överfördes till NSR hade man gått med ett underskott (ca 4 miljoner kronor under 2019). Tidigare år har Höganäs kommun valt att ta underskottet från tidigare års överskott, vilket går att göra eftersom renhållningen på sikt ska gå plus minus noll.

Kvar av överskottet fanns ca 14 miljoner kronor när man gick in i NSR, som inte följde med utan fonderades. Syftet med fonderingen var att säkerställa att det finns pengar att återställa gamla deponier i Höganäs kommun.

Att det i dag skiljer en del mellan kommunernas taxor beror på att en del kommuner gick in i NSR med ett stort överskott som har betats av, och på så sätt betalts tillbaka till kunderna. För närvarande finns till exempel ett stort överskott i Båstad kommun, medan det finns ett underskott i Ängelholms kommun.

Anledningen till att NSR föreslog en taxehöjning beror på att en rad kostnader kommer att öka under 2021 och i vissa fall redan har ökat under 2020:

  • Förbränningsskatten började gälla den 1 april 2020 och kommer att höjas från 75 kronor/ton till 100 kronor/ton 2021 och sedan till 125 kronor/ton 2022.
  • Ersättningen för förpackningar och tidningar sänkts, vilket för Höganäs del innebär en ersättningsminskning från cirka 760.000 kr till ca 360.000 kr.
  • En bristande efterfrågan på världsmarknaden gör att återvinningsmaterial som exempelvis skrot och pallar ger minskad ersättning.
  • En ny lagstiftning, där man har en registreringsskyldighet för farligt avfall, ökar administrationskostnaderna.
  • Under två år i rad har antalet besökare på återvinningscentralerna ökat med 5 procent, vilket gör att man har behövt bemanna upp personalmässigt.

Dessutom behöver nya bilar köpas in när gamla bilar pensioneras, och under 2021 ökas antalet tömningar av återvinning på villafastigheter – från 10 till 13 tömningar per år. Detta för att kunderna ska kunna få en fast tömningsdag och ett jämt intervall mellan tömningarna, så att kunderna inte ska behöva lägga återvinning i restavfallet.

Även om renhållningstaxan i flera fall ökar i och med taxejusteringen, är den ändå bland de lägsta i Skåne.

Har du frågor kring taxejusteringen, ber vi dig att kontakta NSR Länk till annan webbplats.. De kommer att gå ut med information om vad allt detta innebär för er kunder.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen