Höganäs kommunfullmäktige i den digitala eran

Höganäs kommunfullmäktige har tagit ytterligare ett steg in i den digitala eran. Genom nya verktyg i Sessionssalen i Höganäs stadshus kan nu fullmäktigeledamöter ansluta till sammanträden på distans.

Höganäs kommunfullmäktiges sammanträden har sänts digitalt i många år. Först via kommunens YouTube-konto, men sedan en tid sker en vidaresändning till Facebook. Det har gjort att antalet tittare har ökat stadigt.

En effekt av coronapandemin har varit att förekomsten av digitala möten har exploderat. På många avdelningar i kommunen håller man digitala möten även mellan personer som i normala fall sitter på samma avdelning, bara för att minska risken för smittspridning.

Frågan väcktes därför om inte kommunfullmäktigesammanträdena också skulle kunna bli digitala. Men det har varit en svår nöt att knäcka då lagstiftaren ställer höga krav på tekniken som används.

- Sessionssalen, där kommunfullmäktige sammanträder, har utrustning för ljud och internet, berättar Jacob Derefeldt, kommunsekreterare. Men för att få bild ut till tittarna har man behövt transportera dit kameror, stativ och sändningsutrustning från Stadshuset. Det tar tid att bygga upp och det tar tid att plocka ner och ställa undan. Dessutom har den tekniken enbart varit för att sända sammanträdena, inte för att låta andra delta i dessa.

Det handlar inte enbart om att låta någon sitta på distans via exempelvis Zoom eller Teams heller. De juridiska kraven är väldigt strikta.

- Det är möjligt rent juridiskt att hålla digitala kommunfullmäktigemöten, säger Niklas Åkerström, kanslichef. Lagen är noga med att ledamöter ska "delta på lika villkor", vilket ställer en del krav – som att "ljud- och bildöverföring ska ske i realtid" och att det ska ske "på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra". Det innebär dels att ledamöterna som sitter i fullmäktigesalen ska kunna se ledamöterna på distans – och tvärtom – men även att de ledamöter som sitter på distans ska kunna se varandra.

Det finns andra kommuner som också genomfört kommunfullmäktige på distans, men förvaltningsrätter har ogiltigförklarat flera av dessa eftersom de inte ansågs uppfylla kommunallagens krav på att det ska vara på lika villkor.

Höganäs kommun tog därför in en leverantör som kunde installera den teknik som behövdes. Två högupplösta kameror som kan fjärrstyras monterades upp, längst fram och längst bak i Sessionssalen. Bilderna från dessa kombineras sedan till en enda bild, så att distansdeltagare kan se både ledamöter, presidium och talarstol samtidigt från två olika vinklar. Ledamöterna i salen kan se distansdeltagarna, både på storbild och i sina läsplattor. Presidiet har en högupplöst monitor som de kan se distansdeltagarna på.

Ute på ledamöternas platser i Sessionssalen installerades mikrofoner och digitala verktyg för att kunna anmäla sig till mötet, begära ordet och replik samt rösta vid voteringar.

- Det kommer att skapa en mer fartfylld debatt men också underlätta för ledamöter, presidium samt åhörare och göra voteringsomgångarna snabbare och lättare att ta del av, säger Niklas Åkerström.

Första "distansfullmäktigemötet" hölls i slutet av februari. Det tog någon minut i början att komma igång, men det berodde mer på ovana än på något tekniskt strul. Detta var första fullmäktige på ett år där samtliga kunde vara med, hälften på plats och hälften på distans.

- Grunden i kommunfullmäktigemötena är fortfarande att de är fysiska möten där de förtroendevalda träffas, öga mot öga, säger Niklas Åkerström. Men den nya tekniken gör att vi nu kan ta in deltagare på distans, om dessa av någon anledning inte kan närvara. Dessutom får vi större möjlighet att hålla digitala seminarier och utbildningar, utan att det krävs så mycket handpåläggning av exempelvis IT-avdelningen.

Nu väntar finslipning av tekniken för att få de sista bitarna på plats. Nästa steg är att börja med så kallade VR-sändningar av kommunfullmäktige, där tittarna kan se och höra fullmäktige som om de själva satt i lokalen. Något som få eller inga kommuner har gjort tidigare.

- Höganäs strävar efter att ligga i framkant och komma med innovativa lösningar – så detta är jättespännande! avslutar Jacob Derefeldt.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen