Höganäs Omsorg AB testar digitalt mentorskap för chefer

I mars kommer sex chefer i Höganäs Omsorg delta i en pilot för att testa appen Ledarskapsjouren. Cheferna matchas ihop med en mentor och får sedan tillgång till 45 minuters coachning i olika ledarskapsfrågor varje vecka.

Piloten börjar med en demo och pågår sedan i fyra veckor. Det kommer bland annat gå att få coachning i frågor som rör arbetsrätt, samarbete och konflikter.

– Ledarskapsjouren testar vi för att se om det är ett verktyg vi vill använda för fler chefer framöver. Enhetschefer inom vård- och omsorg har ofta många medarbetare och att kunna få coachning i vissa av de chefsrelaterade arbetsuppgifterna kan lyfta ledarskapet till en ny nivå, säger Höganäs Omsorgs vd Viweca Thoresson.

Rent praktiskt går det till så att chefen som vill ha coachning loggar in i Ledarskapsjourens app och där väljer typ av coachning. Sedan ger chefen förslag på dagar och tider som passar, så återkommer företaget med tidsbokning och lämplig person som ska genomföra den digitala coachningen.

– Företaget har flera olika specialister knutna till sig, vilket gör att cheferna både kan få hjälp med sakfrågor och ren coachning, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef för äldreomsorg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen