Höganäs kommun förlänger åtgärdsprogrammet för företagare

Höganäs kommuns krisledningsgrupp har beslutat att förlänga det åtgärdsprogram som tidigare tagits fram med syftet att underlätta för kommunens företagare i spåren av coronakrisen.

Dessutom har ett antal nya åtgärder tagits fram. Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att tillsynsavgift för serveringstillstånd inte tas ut under 2021, att företag ges möjligheter till förlängda betaltider på avgifter inom VA, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa och brandtillsyn med upp till sex månader. Vidare kommer bland annat avgifter för torghandel och streetfood inte att tas ut under 2021.

- Höganäs kommun är en kommun med gott företagsklimat och många lokala företag och entreprenörer som under 2020 kämpat för sin överlevnad och som alltjämt har en mycket ansträngd situation. De är oerhört viktiga för oss och det är en självklarhet att i tider som dessa stötta dem på olika sätt med de åtgärder vi styr över i ett kommunalt perspektiv, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande (M) och krisledningsnämndens ordförande.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen