Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Höganäs kommun

Höganäs kommun/region är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Det nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Höganäs är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige.

– För Höganäs är det jättebra att vi har kommit med i Glokala Sverige just i år. Under hösten placerade vi oss i topp bland Sveriges kommuner för vårt arbete med de globala målen*. Under året kommer vi att utbilda hela organisationen i de globala målen och utveckla våra verksamheter för att för att bidra till de globala målen ännu mer, säger Fredrik Seger, hållbarhetsutvecklare på Höganäs kommun.

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna får utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, nyhetsbrev, filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Från årsskiftet är även Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Svenska kommuner och regioner kan via ICLD ingå internationella samarbeten, så kallade kommunala partnerskap.

– Samarbetet med kommunerna och regionerna kommer att ge möjlighet att ta arbetet med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida. Besök www.glokalasverige.se Länk till annan webbplats. för mer information.

(*enligt dagens samhälles ranking av koladas mätetal för uppföljning av agenda 2030)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen