Höganäs kommun lämnar yttrande om badbryggan i Mölle

Höganäs kommun har idag den 8 april skickat in sitt yttrande till Mark- och miljödomstolen. Kommunen menar att det saknas grund för Länsstyrelsen Skånes yrkande att Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt interimistiskt ska förordna att länsstyrelsens beslut den 24 mars 2021 med Dnr 535-47216-2020 ska gälla omedelbart.

Länsstyrelsen Skåne beslut den 24 mars innebär att Höganäs kommun förbjuds anlägga en ny badbrygga i centrala Mölle.

Det var sommaren 2020 som Länsstyrelsen beslutade att Höganäs kommun fick renovera bryggan i Mölle, men har nu ändrat sitt ställningstagande

Höganäs kommun menar att bryggans placering och konstruktion omöjligt kan påverka några vågor. Höganäs kommun ber samtidigt Mark- och miljödomstolen att kommunens överklagande ska handläggas skyndsamt.

För mer information, kontakta kommunchef Herman Crespin, kommunchef eller samhällsbyggnadschef Jacob von Post via kommunens servicecenter.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: