Ny avgiftsmodell för omvårdnad, hemsjukvård och rehab

En ny avgiftsmodell för omvårdnad, hemsjukvård och rehab har tagits fram för att minska administrationen, både ute i verksamheterna och centralt på socialförvaltningen.

– Tidigare krävdes en registrering och omräkning varje gång någon ändrade omfattning av omvårdnad eller hemsjukvård och rehab, säger ekonomichef Inger Offesson Persson. Med den nya modellen effektiviserar vi administrationen och förtydligar för brukaren.

Den nya taxan på 600 kronor ersätter de tidigare fyra nivåerna som fanns inom omvårdnad. För hemsjukvård och rehab blir taxan också 600 kronor, istället för att som tidigare ha en kostnad per besök. Taxan började gälla den 1 april 2021 och kommer räknas om årligen enligt konsumentprisindex.

På den här sidan hittar du mer information om avgifter och kostnader inom äldreomsorgen i Höganäs.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen