En modernare samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen

Sedan 2017 har det funnits en styrmodell för samverkan mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Höganäs. Hösten 2020 började arbetet med att utveckla modellen, med målet att säkerställa en faktisk skillnad för barn och unga i kommunen.

I den uppdaterade modellen är det gemensamma uppdraget för förvaltningarna att arbeta i olika team. Runt varje barn ska det finnas ett nätverk av verksamheter som sluter upp för att tillsammans arbeta för barnets bästa.

– Det här arbetet utgår från ett barnrättsperspektiv och är en del av utbildningsförvaltningens ledord "hela barnet, hela vägen", säger elevhälsochef Maria Gustavsson.

Den uppdaterade modellen utgår med andra ord från barnets behov och inte hur myndigheterna är organiserade. På det viset ska förvaltningarna tillsammans utveckla, förbättra och omarbeta de verksamheter som levererar insatser till barn och unga, men också den samverkan som sker mellan Höganäs kommun och olika externa aktörer.

– Ambitionen är att vi genom att kroka arm med varandra fångar upp barn som behöver stöd så tidigt som möjligt, säger Dorte Svensson, enhetschef på socialförvaltningen. Vi har till exempel fokuserat mycket på att bättre kunna möta behovet hos barn och unga med neuropsykiatriska problem.

Tillsammans skapar våra kollegor en trygg och säker uppväxt för varje barn och ungdom genom främjande, tidiga och samordnade insatser – i första hand på hemmaplan.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen