Höganäs kommun går med i samarbetet Maria Skåne Nordväst

För att växla upp kommunens arbete kring att motverka missbruk av droger och alkohol bland ungdomar har vi gått med i samarbetet Maria Skåne Nordväst. Från och med 1 maj kan du som är under 25 ta del av rådgivning och behandling på mottagningen i Helsingborg eller Höganäs.

Hos Maria Skåne Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska. Du som anhörig eller närstående till en ung person med riskbruk eller missbruk kan också söka råd och stöd. Verksamheten är ett samarbete mellan kommuner i nordvästra Skåne, BUP och Region Skånes vuxenpsykiatri.

– En eftermiddag i veckan kommer personal finnas på plats för att ta emot ungdomar här i Höganäs. Övriga dagar har våra kommuninvånare tillgång till den vanliga mottagningen i Helsingborg, säger Anita Bengtsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorg.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen