Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Vill er förening anordna sommarlovsaktiviteter?

Sol

Regeringen ska i år dela ut 200 miljoner kronor i riktat statsbidrag till landets kommuner som stöd för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för dem är 6-15 år. Det kommer därför vara möjligt för ideella föreningar, organisationer och företag att anordna och samverka kring sommarlovsaktiviteter.

I Höganäs är det kultur- och fritidsförvaltningen som delar ut bidrag bland dem som ansöker. Varje förening kan ansöka om max 5 000 kr. Senast den 23 maj kan man söka och den 25 maj får man beslut. Ansökan om stöd skickas digitalt till emma.k.nilsson@hoganas.se.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: