Höganäs klättrar 49 placeringar i miljöranking

 Tidningen Aktuell Hållbarhet har sedan 2009 listat Sveriges miljöbästa kommuner. I år klättrar Höganäs kommun 49 placeringar i listan – från plats 75 till plats 26. Med det är vi också rankade som topp fem i Skåne!

– Vi är glada över att se att vårt arbete ger resultat. Vår vision känns nu mer än nåbar: ett långsiktigt hållbart Höganäs. Strategin för att nå målet är tydlig – vi ska integrera hållbarhetsperspektivet i alla processer och verksamheter samt ta hänsyn till miljökonsekvenserna av våra beslut. Tillsammans skapar vi ett mer hållbart Höganäs, säger Fredrik Seger hållbarhetsutvecklare Höganäs kommun.

Höganäs kommun arbetar för att bygga ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Höganäs. En hållbar utveckling innebär att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Det är viktigt att att vi som kommun arbetar med frågorna systematiskt. Höganäs kommuns miljöarbete är därför integrerat i våra verksamheter och ingår i det dagliga arbetet.

Hållbarhetsfrågor är viktigt för både kommunen i stort och för den enskilde medborgaren. Genom att fokusera på dessa frågor visar vi att Höganäs kommun satsar på framtiden. De senaste åren har kommunen visat framfötterna i miljöfrågorna. Bland annat blev vi förra året rankade i topp bland Sveriges kommuner i vårt arbete med Agenda 2030 och vårt fokus på hållbarhet enligt de globala målen för hållbar utveckling som omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi har också tagit fram en koldioxidbudget som tydliggör vår klimatpåverkan.

– Det är med stolthet vi kan konstatera att det arbete vi har lagt ner gett dessa fina resultat. Tillsammans kan vi göra Höganäs kommun till en bättre och mer hållbar plats att bo och verka i, säger Herman Crespin, kommunchef.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen