Trafikåtgärder i Mölle under sommaren

Vi har infört flera åtgärder i Mölle under sommaren för att förbättra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.

Enkelriktade gator

Norra Strandvägen och delar av Ransviksvägen (fram till korsningen med Solviksvägen och Corfitz väg) kommer enkelriktas under sommaren för att underlätta trafikläget.

Utökade parkeringsplatser och aktivare parkeringsbevakning

Längs Norra Strandvägen kommer vi måla upp och förtydliga rutorna för de befintliga parkeringsplatserna.

Som ett led i att få besökarna att parkera rätt kommer vi också öka aktiviteten på parkeringsbevakning under sommaren.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen