Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Trafikåtgärder i Mölle under sommaren

Vi har infört flera åtgärder i Mölle under sommaren för att förbättra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.

Enkelriktade gator

Norra Strandvägen och delar av Ransviksvägen (fram till korsningen med Solviksvägen och Corfitz väg) kommer enkelriktas under sommaren för att underlätta trafikläget.

Utökade parkeringsplatser och aktivare parkeringsbevakning

Längs Norra Strandvägen kommer vi måla upp och förtydliga rutorna för de befintliga parkeringsplatserna.

Som ett led i att få besökarna att parkera rätt kommer vi också öka aktiviteten på parkeringsbevakning under sommaren.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: