Dags att nominera till miljöstipendium

Varje år delar Höganäs kommun ut ett miljöstipendium till företag, organisationer eller enskilda personer som medverkar till ett aktivt miljöarbete. Nu är det återigen dags att skicka in nomineringar till stipendiet.

Stipendiaterna ska vara verksamma inom Höganäs kommun och ha gjort framträdande insatser inom miljöområdet. Stipendiet kan fördelas på flera mottagare. Privatpersoner, företag eller organisationer kan föreslå och nominera en stipendiat.

År 2020 var det Höganäs Makerspaceförening som tog emot miljöstipendiet. Tidigare år har det varit stor variation på stipendiaterna. Det har bland annat delats ut till aktörer som arbetar med miljö- och energieffektivt byggande, återanvändning av saker och byggmaterial, satsning på vindkraftsbygge och till förskolor som arbetar med miljöpedagogik. Det går bra att nominera alla som gör något gott för miljön.

Nomineringen görs via e-tjänsten Nominering till Höganäs kommuns miljöstipendium på Höganäs kommuns webbplats, senast den 15 augusti 2021. https://minasidor.hoganas.se/miljostipendium Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta
Fredrik seger, hållbarhetsutvecklare: 042-33 78 61

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen