Fria busskort till alla gymnasieelever i Höganäs

Från och med höstterminen 2021 erbjuds samtliga gymnasieelever folkbokförda i Höganäs kommun busskort.

Ett glädjande besked som ligger helt i linje för att säkerställa att Kullagymnasiet blir alla yngre kommuninvånares förstahandsval.

Utbildningsförvaltningen konstaterade under förra året att elever väljer en annan gymnasieskola än Kullagymnasiet för att de då får gratis busskort. Via elevintervjuer blev det tydligt att det upplevs som orättvist av de elever som valt Kullagymnasiet och som får stå för sina busskort själva.

Gratis busskort är helt i linje med den resa som Kullagymnasiet har gjort de senaste året. Gymnasieelever som åker fritt med buss – bra för eleverna och bra för miljön. Trevlig resa!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen