Höganäs uppmanar till innovationer och nytänkande

Nu tänker vi ännu mer nytt och växlar upp våra verksamheter. Från och med i år har Höganäs kommun en innovationsfond. Som medarbetare eller grupp har man möjlighet att utveckla välfärden i Höganäs och få finansiering till verksamheten för det. En miljon finns i fonden 2021, och tre miljoner år 2022 coolt va?


Innovationen behöver inte vara stor och revolutionerande utan kan vara en liten idé som gör skillnad och förnyar något för Höganäs. 

För att beviljas medel ur fonden ska idén bidra till att effektivisera kommunens verksamhet, utveckla vår service och våra tjänster och därmed skapa nytta för våra medborgare.

Under tre perioder under året kan medarbetare eller grupper ansöka om medel för nya innovationer.​​ Första ansökningsperioden är över och nu har vi beslutat vilka som blir de första att få medel för att förverkliga sina innovationer. De förslag som godkänts av koncernledningen är:

- Tovertafel – är ett spel för personer med intellektuell funktionsnedsättning som syftar till att öka brukarens självförtroende och stimulera delaktighet. Spelet förbättrar även relationen mellan vård- och omsorgspersonal och brukare och ökar glädjen genom delaktighet.

- Mindre elbil/golfbil för att vårdpersonal lättare ska kunna ta sig till brukare. Detta kommer att effektivisera arbetet samtidigt som vi tänker på miljö och hållbarhet och förenklar transporten på ett miljövänligt och tidsbesparande sätt.

Det här är två spännande innovationer som genom innovationsfonden nu kommer kunna förverkligas. De kommer efter en tid att utvärderas för att se om de effekter som beskrivits i ansökan uppfyllts.

Totalt kom 37 ansökningar in till fonden och vi är stolta och glada att vi har så nytänkande och påhittiga medarbetare.

– För att klara av våra utmaningar framöver behöver vi tänka nytt och då behöver vi skapa en kultur i vår organisation för att tänka ännu mer innovativt. Med fonden skapar vi ekonomiska förutsättningar för att effektivisera samt uppmanar till nytänkande, säger kommunchef Herman Crespin.

– Utifrån idéerna som kommer in vill vi skapa konkreta projekt som skapar nytta genom exempelvis nya IT-lösningar, förändrade arbetssätt och effektivare hantering. Jag är med i beredningsgruppen som bereder inkomna förslag och ser om det behövs vidare utredning för att kunna gå vidare med innovationen eller hur vi kan göra för att förverkliga idéerna, säger Johan Lingebrant, processledare på kommunen.

Tillsammans effektiviserar vi våra verksamheter och skapar ännu mer nytta för kommunens medborgare!​​

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: