Eventuell risk för algblomning

När det är väldigt varmt kan det finnas risk för algblomning på våra badplatser. Här kan du läsa om hur du känner igen en algblomning.

De senaste dagarna har varit väldigt varma och det råder risk för algblomning på våra badplatser. Under perioder av lugnt väder och hög vattentemperatur kan plankton samlas i ytvattnet. Ytvattnet färgas då i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Allt grumligt är dock inte algblomning, det kan vara losslitna alger och ansamlingar av pollen som kan likna algblomning. Ibland kan algblomningarna innehålla giftiga alger, vilket barn och djur är extra känsliga för.

Vi ber därför allmänheten att vara extra uppmärksamma och följa nedanstående badråd:

  • Undvik att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger till exempel grön hinna på vattenytan.
  • Bada inte om vattnet är så pass grumligt att du inte kan se dina fötter när du står i vatten upp till knäna.
  • Barn och djur är extrakänsliga då de lätt kan svälja vatten. Undvik att de badar i vatten med algblomning.

Varför uppstår algblomning och är det farligt?
Fenomenet algblomning innebär att stora populationer av plankton eller cyanobakterier växer fram på kort tid. Det kan hända när som helst under året men uppstår lättare när det förekommer stark sol och vindstilla väder. Ibland kan algblomningarna innehålla giftiga alger. När vattentemperaturen är hög kan blågrönalgerna blomma och färga vattnet så det ser ut som en gulgrön soppa (vattnet kan också färgas av annat som exempelvis pollen och växtsporer).

Några få arter av växtplankton (däribland blågrönalger) är giftiga men det krävs ofta stora mängder för att de skall bli en fara för människor och djur. Ju större mängder blågrönalger desto större är risken för höga koncentrationer av giftämnen.

Symtomen på förgiftning av alger är bland annat

  • Illamående, hudirritation och ögonbesvär, mag- och tarmproblem eller feberattacker.

Om du får symtom eller på annat sätt känner dig dålig efter badning i vatten med mycket alger bör du kontakta läkare.

Risk för djur, vuxna och barn

För vuxna människor är risken liten att drabbas av förgiftning men barn, framförallt småbarn får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller hållas under uppsikt för att undvika kallsupar. Husdjur kan bli hårt drabbade av att svälja vatten där det finns algblomning. Undvik att bada med era djur där det finns algblommande vatten.. Om du får symtom eller på annat sätt känner dig dålig efter badning i vatten med mycket alger bör du kontakta läkare.

Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Förutsättningen för att drabbas av riktigt allvarliga problem (bortsett från hudbesvären) är att man får i sig alggift genom att svälja större mängder vatten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen