Höganäsvägen, väg 112, stängs ned 13 augusti

En ny vägbro byggs på väg 112, Höganäsvägen, för att göra plats åt ett ytterligare spår under bron. Trafiken till och från Kullahalvön leds om till andra vägar när vägen stängs av från 13 augusti 2021 till februari 2022.

Väg 112, Höganäsvägen ska få en ny vägbro, som ska byggas i samma läge som den befintliga vägbron över järnvägen. Väg 112 byggs om i anslutning till båda sidor av bron. Den nya vägbron breddas något jämfört med dagens bro, vilket ger en förbättrad framkomlighet för trafiken över bron.

Trafiken leds om till andra vägar under ett halvår

Vägen stängs av från 13 augusti 2021 och öppnas igen i februari 2022. Arbetet och avstängningen startar i augusti med rivning av den befintliga bron, och därefter startar grundläggning av den nya bron. Arbetet samordnas den nya vägbron för väg 1785, Kullavägen som byggs från mars 2022 till oktober 2022, så att båda vägarna inte stängs samtidigt.

Avstängningen av väg 112 påverkar trafikanter som färdas till och från Kullahalvön. När vi bygger om vägbron för väg 112 leds trafiken om från via väg 1428 (Tångavägen) väg 1785 (Kullavägen), väg 1785 (Kungsgårdsleden) och slutligen väg 107 (Helsingborgsvägen). Omvägen blir cirka fyra kilometer.

Påverkan på boende och verksamheter

Arbetet påverkar även boende och verksamheter i området som kommer att märka av buller när bron rivs i augusti-september. Boende i södra Ängelholm och Utvälinge kommer att påverkas genom ökade trafikflöden i närområdet när trafiken behöver ledas om (se karta nedan).

Verksamheter bör förbereda eventuella kunder och leverantörer som kan beröras, om att omledning av vägtrafiken sker i ett drygt halvår. Detta för att inte skapa problem med exempelvis leveranser.

Det kommer också att ske transporter under hela byggtiden via väg 112 och Kungsgårdsleden samt länsvägarna Röglevägen och Tångavägen.

Ansvarig för detta är Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och vi informerar om detta för att underlätta för dig som pendlar till och från Höganäs kommun via väg 112.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen