Polisens årliga trygghetsmätningar skickas ut den här veckan

Det är dags för den årliga trygghetsmätningen från Polisen där invånarna har chans att berätta om sina upplevelser samt påverka polisens och kommunens kommande arbete. Cirka 600 personer, mellan 16 och 85 år samt är bosatta i Höganäs kommun kommer att få enkäten hemskickad i början av vecka 33.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö ställs också frågor om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Kontakt och frågor?

Vid frågor om undersökningen: kontakta Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd, på telefon 010-56 20 200.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen