Höganäs kommun väljer att inte driva ärendet om badbryggan i Mölle vidare

I veckan kom beskedet om att Mark- och miljödomstolen går på Länsstyrelsen Skånes linje kring renoveringen av den gamla badbryggan i Mölle. Höganäs kommun väljer nu att inte driva arbetet med bryggan vidare.

Domstolen har avslagit kommunens överklagande och hänvisar till att det saknas en utredning i målet om bryggans påverkan på vågförhållandena på platsen. Vid en eventuellt ny prövning menar domstolen att en annan bedömning eventuellt kan göras om påverkan på vågförhållanden och alternativa utformningar av bryggan först har utretts.

– Vi förhåller oss till domen i Mark- och miljödomstolen och väljer att inte gå vidare i ärendet med bryggan. Istället fokuserar vi nu på andra projekt för att utveckla stadsmiljön och upplevelsen av Höganäs kommun på bästa vis, för både invånare och besökare, säger Pär Ragvald, stadsmiljöchef i Höganäs kommun.

Sommaren 2020 beslutade Länsstyrelsen Skåne att Höganäs kommun fick renovera bryggan i Mölle. Länsstyrelsen drog senare tillbaka sitt tillstånd och Höganäs kommun valde under våren 2021 att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Här kan du läsa Mark- och miljödomstolens uttalande om domen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: