Höganäs keramiskt center och Höganäs museum och konsthall förenas i ny verksamhet

De två verksamheterna går samman och möjliggör nya ytor att uppleva, inspirera och skapa på samma plats. En projektgrupp, med företrädare för Höganäs museum, Keramiskt center, Lindéngruppen och Höganäs kommun, har tagit fram förslag till vision, verksamhetsidé och ledning för en ny gemensam verksamhet. Förslaget har presenterats för respektive styrelse i Höganäs Museum och Keramiskt center som ställt sig bakom det.

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2020 att utreda möjligheterna kring samverkan mellan Höganäs Keramiskt center och Höganäs Museum och Konsthall. Detta med anledning av att båda verksamheterna var i behov av ökade bidrag från Höganäs kommun.

Utredningen leddes av Joakim Bengtsson som är antikexpert inom keramik och porslin och av kommunledningskontorets utredare Eva-Marianne Nilsson. Den gjordes i samverkan med företrädare från Keramiskt center och Höganäs museum. Utredningen visar att det finns ett stort intresse och engagemang vilket skapar goda förutsättningar.

– Från Keramiskt centers sida ser vi nu fantastiska möjligheter att ta nästa steg för att både bevara och utveckla den keramiska traditionen i vår bygd och för att i allmänhet stimulera intresset för keramik. Tanken på att etablera utbildningssamarbeten är oerhört spännande. Vår befintliga kursverksamhet fungerar mycket bra och att på sikt kunna vara en resurs för utbildningar inom keramik på högre nivå skulle vara stort, säger styrelseordförande Ulf Molin.

Vi ser ett starkt växande intresse hos människor för att uppleva konst och keramik men också för själva hantverket. Intresset för att måla, dreja och skulptera är stort, och har ökat ännu mer under pandemin. Att utveckla en verksamhet där man både kan uppleva och inspireras av konst och konstnärer och själv få möjlighet att prova på och kunna utveckla själv är relativt unikt.

Platsen som är mest lämpad för sammanslagningen är Höganäs Övre. Dels finns redan Höganäs museum i området, dels förfogar kommunen över marken som ligger i direkt anslutning. Placeringen på Höganäs Övre kan vitalisera och stärka området som ”kulturkvarter” och öka intresset för att både bo och verka i området samt förstärka Höganäs varumärke som attraktiv kommun att uppleva, bo och verka i.

Sammanslagningen ska ge plats för utbildningsverksamhet och utställningsarenor, både inne och ute. Här ska finnas olika mötesytor med café, bar och bistro samt butik för att öka attraktiviteten och stödja den övriga verksamheten. Lokalerna ska vara flexibla och omställningsbara så att de kan användas för olika arrangemang, föreläsningar, debatter och workshops och även ge utrymme för studios/gästateljéer för konst- och kulturprojekt, stipendiater och Artist in Residence.

– Vi i styrelsen på Höganäs museum och konsthall ser med förväntan fram emot de stora möjligheter som nu kan finnas att förverkliga den kulturella kraft och potential som finns i vår region. Att sammanföra dessa två verksamheter ger förutsättningar att utveckla något alldeles unikt, säger Höganäs museums ordförande Martin Severinson.

Och visst är det unikt! Den föreslagna verksamheten med kombinationen av utbildnings- och utställningsverksamhet tillsammans med historiska samlingar är ett unikt koncept, det finns inget liknande i Norden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen