Återkoppling från budgetdialog med kommunens medborgare

Lördagen den 28 augusti genomförde Höganäs kommun en medborgardialog kring fyra utvalda nämndmål i budgetförslaget inför 2022. Dialogpolitiker från sex av kommunfullmäktiges åtta partier deltog. Sammanlagt nio medborgare använde möjligheten att framföra tankar och idéer kring fyra av nämndmålen i budgeten för 2022. Sammanställningen över vad som framkom vid dialogen har överlämnats till kommunstyrelsen som information.

Målen som stod i fokus för dialogen var:

  • Utveckla varumärket och destinationen Höganäs Kullabygden
  • Höganäs stad har en attraktiv och livlig stadskärna
  • Erbjuda invånare ett innovativt och varierat kultur- och fritidsutbud, med mötesplatser som skapar möjligheter och förutsättningar för delaktighet och livskvalitet
  • Kommunens invånare ska känna trygghet och säkerhet i sitt bostadsområde

Klicka här för att läsa vad som framkom under dialogen. , 153 kB.

Tack till er som var med och framförde era synpunkter under förmiddagen!

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen