Höganäs nummer ett i Skåne i Svenskt Näringslivs Undersökning Företagsklimat

Höganäs kommun placerar sig som etta i Skåne i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat 2021, undersökningen där företagarna tycker till om företagsklimatet i landets alla kommuner. I landet placerar sig Höganäs kommun på femte plats. Därmed befäster kommunen sin topplacering i Skåne från förra året. I landet tappar man en placering sedan förra året då man var fyra.

– Svenskt Näringsliv undersöker vad företagen verkligen tycker om företagsklimatet i kommunerna. Tillsammans med SKR:s insiktsundersökning ger det oss på kommunen en bra uppfattning om vad vi gör bra och vad vi kan göra ännu bättre. Precis som vi gjort med resultatet från SKR:s undersökning kommer vi nu att titta på resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning för att se hur vi kan vässa oss ytterligare på frågor som rör företagsklimatet i kommunen, säger Peter Schölander.

Företagsklimat 2021 visar bland annat att Höganäs kommun står sig bra när det kommer till upphandling och information till företag.

– Nu handlar det om att ta till oss det undersökningen kommit fram till och att se hur vi kan använda oss av detta i vårt förbättringsarbete. Vi har sedan tidigare ett antal aktiviteter planerade för att växla upp och bli ännu bättre i vårt arbete med företagsklimat, säger Anna Nilsson, näringslivschef i Höganäs kommun.

Bland annat har Höganäs kommun ett antal handläggare från kommunen i en utbildning som genomförs tillsammans med övriga kommuner inom Familjen Helsingborg. Vi har även under året genomfört en större utbildningsinsats i näringslivskunskap, service och myndighetsutövning för våra anställda på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– Tillsammans med våra övriga aktiviteter inom ramen för vårt arbete med företagsklimat, bland annat våra företagsbesök och vår lotsverksamhet, är vår bestämda målsättning att bli ännu lite bättre på att förenkla för kommunens företagare när det kommer till att etablera, driva och utveckla sin verksamhet i Höganäs kommun, fortsätter Anna Nilsson.

Fakta om Höganäs kommuns arbete med att utveckla företagsklimatet:

Höganäs kommun har sedan 2015 en uttalad vision med bland annat två strategier som innebär att kommunen ska förenkla för företag och växla upp upplevelsenäringen. Företagslots är ett arbetssätt som funnits i kommunen under många år, och som många gånger är vägen in för företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet, där alla berörda myndighetsutövande tjänstemän träffar företaget vid ett tillfälle, gärna i ett tidigt skede.

Kommunikation, dialog, tillgänglighet och mötesplatser där företagen kan möta politiker och tjänstemän på ett enkelt sätt och få information är också prioriterade. Företagsbesök görs kontinuerligt som en viktig del av detta, inte minst för att skapa förståelse för företagens förutsättningar och utvecklingsbehov.

Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 används tillsammans med SKR:s insiktundersökning som ett instrument för att följa upp och utveckla myndighetsarbetet. Även företagslotsarbetet följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida: https://www.foretagsklimat.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta gärna:
Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande, Höganäs kommun, tel. 042-33 71 95 eller via peter.scholander@hoganas.se

Anna Nilsson, näringslivschef, Höganäs kommun tel. 073-4638224 eller via anna.nilsson2@hoganas.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen