Du är en del av Sveriges beredskap

Vecka 39 är det dags för krisberedskapsveckan 2021, en årlig nationell kampanj för att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. En vecka där vi vill uppmärksamma dig att tänka till, hur smart är du utan din iPhone? Hur klarar du dig utan ström? Har du kompass och ficklampa hemma om du inte kan använda de på mobilen?

Krisberedskapsveckan vill samla ihop olika aktörer som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats för att påminna om att alla som bor i Sverige är en viktig del av vår samlade beredskap vid samhällskriser och ytterst krig.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag. En viktig del i att bli bättre förberedd är att ha kunskap.

Höganäs kommun har en lokal kampanj som handlar om ”Hur smart är du utan din smartphone”? Vad händer om du inte kan använda din telefon alls i ett krisläge? Kan du några viktiga telefonnummer utantill? Har du kompass och ficklampa hemma om du inte kan använda de på mobilen?

Varje människas engagemang är viktigt, en av våra största tillgångar är vår vilja att hjälpa varandra vid hotfulla situationer.

Läs mer på MSB.se

Läs mer om krisberedskapsveckan hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer

Läs mer på DinSäkerhet.se

För mer information om hur du kan förbereda för kris och krig på DinSäkerhet.se.

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen