Höganäs kommun växlar upp arbetet med Agenda 2030

I mitten av september fick vi stolt ta del av Höganäs kommun resultat – bäst i Skåne och tredje bäst i landet kring vårt arbete med Agenda 2030! Men vi nöjer oss inte där utan har en tydlig vision för hur vårt Höganäs ska utvecklas för att säkerställa att vi fortsätter i samma riktning och plockar upp de spår vi behöver arbeta med.

Idag har passande nog förtroendevalda och tjänstepersoner fått en gemensam utbildning i globala målen och tillsammans börjat analysera hur Höganäs kan fortsätta arbeta för attt bidra till en bättre värld. Samtliga nämnder, förvaltningar och bolag var representerade när Glokala Sverige från Svenska FN-förbundet höll i utbildningen. De 17 globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

Vi arrangerade en workshop där vi identifierade såväl våra starka områden som de områden vi kan bli bättre på. Diskussionerna kom snabbt igång och förvaltningarna och bolagen kunde tydligt formulera sina viktigaste utmaningar. Dessa utmaningarna tar vi med oss till kommande verksamhetsplanering inför budget 2023.

Inför dagens utbildning hade vi tagit fram en film om de om globala målen och vad vi gjort hittills som bidrar till måluppfyllelse och några av våra utmaningar. Se filmen för att både bli informerad och inspirerad! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen